Kontakt

POSTERUS Sp. z o.o.

ul. Mehoffera 66 lok. 27
03-131 Warszawa

tel.: +48 22 412-02-18
e-mail: biuro@posterus.pl

NIP: 524-258-69-63
KRS: 0000264267
REGON: 140691501
Millenium Bank
94 1160 2202 0000 0000 7976 8129


Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000264267, NIP: 524-258-69-63, kapitał zakładowy: 50 000 PLN

Centrum Edukacji i Rozwoju "Odskocznia" - Warszawa: Żoliborz, Wola, Śródmieście - Integracja Sensoryczna, Logopeda, Psycholog