Inkubator Technologii - case study

Rzut okiem:

Intensywny rozwój Inkubatora Technologi w TechnoPorcie – Warszawskim Parku Technologicznym (WPT) wymagał szybkich zmian w systemie rekrutacji nowych lokatorów oraz członków stowarzyszonych, a także całkowicie nowego serwisu internetowego.

Zlecenie: Pierwsza część zlecenia to system wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach Inkubatora wraz z systemem wspomagania rekrutacji nowych członków Inkubatora. Druga część obejmowała zaprojektowanie i stworzenie nowego serwisu informacyjnego, który umożliwiałby prezentowanie działalności Inkubatora i dorobku inkubowanych firm.

Realizacja: Realizacja pierwszej części zamówienia obejmowała stworzenie: architektury bazy danych, struktury użytkowników przydzielonych do odpowiednich grup wraz z właściwymi dla tych grup uprawnieniami, systemu publikacji oraz obrotu dokumentów, a także systemu wsparcia procedury aplikacji do Inkubatora. Aplikacja do Inkubatora obejmuje wypełnienie ankiety i stworzenie własnego konta oraz podłączenie biznesplanu.

Po wypełnieniu tych kroków przez kandydata, System rozsyła informacje do członków Grupy Doradczej Inkubatora oraz administratora systemu prosząc o oceny poszczególnych etapów. System informuje kandydata o postępach w procedurze aplikacyjnej oraz umożliwia poprawę wniosku zgodnie z zaleceniami administratora. Dzięki kategoryzacji wniosków możliwie jest łatwe nimi zarządzanie.

Podczas pracy nad drugą częścią zlecenia – serwisem informacyjnym – postawiliśmy przede wszystkim na funkcjonalność systemu i łatwość dotarcia do informacji. Prostota poszukiwania informacji oraz nawigacji po serwisie była dla nas priorytetem.

Wypracowaliśmy rozwiązanie, które z powodzeniem spełnia wymagania przedstawiane przez pracowników naukowych, inwestorów oraz kandydatów do Inkubatora. Dzięki zastosowaniu adresowania w formie human-readable oraz odpowiedniej prezentacji treści, zawartość strony jest łatwo indeksowana zarówno przez wyszukiwarki zewnętrzne, takie jak Google, jak i przez wyszukiwarkę stworzoną przez nas specjalnie na potrzeby serwisu Inkubatora.

Strona zawiera również poszczególne wizytówki firm mających swoją siedzibę w Inkubatorze, bądź będących członkami stowarzyszonymi, a także możliwość prezentacji osiągnięć firmy na specjalnie do tego celu zaprojektowanej stronie.

Efekt: W wyniku wspólnej pracy zespołów TechnoPortu oraz firmy Posterus powstał produkt, który w pełni spełnił oczekiwania Klienta. Serwis Inkubatora Technologii wraz z systemem wspomagania rekrutacji stanowi pierwszy etap informatycznej infrastruktury WPT, ale już teraz możemy śmiało powiedzieć, że serwisy informacyjne WPT plasują się w czołówce serwisów parków technologicznych na świecie.

Centrum Edukacji i Rozwoju "Odskocznia" - Warszawa: Żoliborz, Wola, Śródmieście - Integracja Sensoryczna, Logopeda, Psycholog